اولیه همایش ماهر دگرگون سازی دیجیتالی کشور‌ایران در اولیه و دوم شهریور ماه

سه‌شنبه 31 مرداد 1396 ساعت 18:28دیری است که تحوّل دیجیتالی به کسب و امور شهاست و صلابت بخشیده است . سوای تعارف در ۲۰۱۷ اشخاصی که در به آغوش کشیدن پدیده های دیجیتال و در افتادن در وادی ابداع کارایی نکنند بایستی غزل خداحافظی را بخوانند ! . 
( اما این قواعد موقعیت کلی و دورنمای جان دار را رسم می نمایند و ولی با ساختار بیمار و بی راز و ته زیست بوم ما به صورت انقطاع منافات دارا‌هستند ) 
موسسات روز جاری در هول و ولای یافتن روش ها و طرق تغییر و تحول و تحوّل می باشند تا با برداشتن قدم های توفنده و در جهت تامین خواست های مشتری , ارتقا حضور فناوری های نوین و اینکه چه خاکی برسر بریزند تا تغییر‌و تحول اکثر در اداره خویش ببینند . 
این جمله را به خاطر بسپارید : 
“ زنده ماندن درتغییر منظره دیجیتالی , به کلیدآن وابسته است . ” 
به همین بهانه با تهیه و پباده سازی این همایش به سراغ شما آمده ایم . کلید حل معمّای زنده ماندن در دستان متخصصین , متفکران , محاسبه گران و مدیرانی است که اوضاع و احوال هم اکنون و آتی را در ذهن ها نگران و مشوش خویش به وضوح مشاهده می نمایند و آن را میتوانند به شما هم متقل نمایند . رئیس و در دست گرفتن به سبک و سیاق ( چه بسا ) بازه زمانی ی ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۷ مساوی با ورشکسته شدن مالی , صوری و اعتباری است . 
همایش تحوّل دیجیتالی با مهندسی مباحث حسابی و تنگاتنگی و عنا وین کاربردی با استفاده از حضور زبدگان و متخصصانِ با فهم و شعوری اهل ایران بسته شده‌است تا الهام بخش نیازهای شما در جهت دهی به سوی تغییر‌و تحول معنادار راهکار دیجیتالی شما باشد . 
به یادداشته باشید , استفاده به چنگ آوردن از اندیشمندان و سخنرانان این همایش را به سخنرانی ۴۰ – ۴۵ آنان کافی ندانید جلسات تعاملی خویش را در زمان زمان های ساخت شده مغتنم بشمارید . مشتاقانه در انتظار شما در‌این عرصه تحوّل و تغییر و تحول هستیم . 

محورهایی که به مشاجره گذارده خواهند شد : 
• تجربه مشتریان ( Customer Experience ) 
• کسب و شغل های دیجیتالی و بازاریابی 
• وب شی ها 
• نهایی ابزار ها و روش ها 
• آتی فعالیت 
• تحوّل در کسب و عمل 
• برندینگ مشتری 
• ابتکار عمل دیجیتالی 
• SAMC ( اجتماعی , تلفن همراه , آنالیز وار ) 
• بر نیز زننده ی دیجیتالی 
• فکر سیستمی 
• استارت تحوّل دیجیتالی 
• مهیا کردن و مدیر نمودن گروه های دیجیتالی 
• فرهنگ وتمدن سازمانی 
• استعمال ” بررسی اطلاعات ” تحت عنوان ابزاری اضطراری برای گرفتن نگرش

در کارگروه IOT فراهم سونامی وب شی ها

سه‌شنبه 31 مرداد 1396 ساعت 18:25

آزمون نظام مهندسی

در کارگروه IOT فراهم سونامی وب شی ها 
به گزارش خبر ها نظام مهندسی ( https : //www . akhbarmohandesi . ir ) , به گزارش اداره نظام صنفی رایانه ای تهران او افزود : یک کدام از خوبی‌های تغییر‌و تحول مورخ نمایشگاه این است که نمایشگاه دیگری به طور همزمان با الکامپ برگزار نمی شود و کل فضای نمایشگاه به‌این روی داد اختصاص یافته است . در کارگروه IOT مهیا سونامی وب اشیاء 


در کارگروه IOT فراهم سونامی وب شی ءها 


معروفی ادامه اعطا کرد : از روز نخستین نیز شاهد حضور پرشور بازدیدکنندگان بودیم به ویژه در تالار الکامپ استارز مردمان مشتاق امور و ایده‌های جوان ها بودند . 

او با اشاره به تفاوت حمایت از استارتاپ‌ها در همین سال اظهار‌کرد : ما سال قبلی خواستار حمایت همگی جانبه از استارتاپ‌ها بویم اما متاسفانه فضای پاره ای در اختیار داشتیم . در واقع سال قبل فقط هزار متر مربع گوشه و کنار داشتیم البته همین سال تالار استارتاپ‌ها به شش هزار متر مربع ارتقاء یافت و حدود ۴۵۰ استارتاپ در الکامپ سال جاری حاضر شده‌اند . 

عضو کمیته اجرایی برگزاری نمایشگاه درپی سخنان خویش در رابطه تولید فرصت‌های نو برای فعالان حوزه فناوری داده ها اظهار‌کرد : یک کدام از هدف ها کلیدی ما در‌این نمایشگاه علاوه بر رونق کسب و عمل , شناسایی فرصت‌های اشتغال‌زایی است . با برگزاری این دسته از نمایشگاه و مهیا کردن دیدارهای فیس به صورت مسلما فرصت‌های بیشتری برای آشنایی ساخت و حوزه فناوری داده ها به وجود خواهد آمد که در کنار آن شاهد شکوفایی حوزه خویش خوا‌هیم بود .

مردمان مداری و امانت داری راز موفقیت پلیس ایمانی

سه‌شنبه 31 مرداد 1396 ساعت 18:20

آزمون نظام مهندسی

مردمان مداری و امانت داری راز موفقیت پلیس ایمانی 
به گزارش خبر‌ها نظام مهندسی , فرمانده انتظامی استان با اشاره بدین این‌که محور ماموریت در نظام مهندسی ناجا اعتقادی و ایمانی است اعلام‌کرد : مردمان مداری و امانت داری راز موفقیت پلیس ایمانی است . مردمان مداری و امانت داری سر موفقیت پلیس ایمانی 


مردمان مداری و امانت داری سر موفقیت پلیس ایمانی 


سردار “ علی اکبر جاویدان ” در توده فرماندهان و مسئولین انتظامی استان تامین امنیت و نگهداری ادب جامعه را از مهمترین ماموریتهای نیروی انتظامی تیتر کرد و اظهار داشت : تمام عملکرد کارمندان خدوم نیروی انتظامی در پاسداری از ارزشها و دستاورد های انقلاب بزرگ اسلامی است . 
جاویدان با اشاره به‌این این‌که شهدای متعددی در به وقوع پیوستن و ارتقا امنیت استوار در جامعه نثار نظام جمهوری اسلامی شده‌است اظهار کرد : وظیفه همگی ما اینست که با جهاد و فداکاری و از خودگذشتگی ادامه دهنده رویه شهداء بوده و آن را به نسلهای تازه انتقال دهیم . 

او سرویس در خرقه مقدس نیروی انتظامی را افتخاری برای پرسنل این نیرو دانست و ادامه بخشید : تمامی ما بایستی قدر دان مجال به‌وجود آمده ای باشیم که قسمت ما شده‌است تا بتوانیم به مردمان سرویس کنیم .

آزمون نظام مهندسی

دوشنبه 30 مرداد 1396 ساعت 09:55

آزمون نظام مهندسی 

مازندشورا : به نقل از خبر نگار مقر خبری وزارت رویکرد و شهرسازی , فرج الله رجبی مدیریت اداره نظام مهندسی ساختمان مرز و بوم در مراسم روز مهندس در تالار به دنیا آمدن نمایشگاه بین المللی , با شادباش جایگاه مهندس اعلام‌کرد : امیدوارم مدام مهندسان ما در کشوری که در حال پیش رفت است موتور گسترش را روشن نگه دارا هستند . چون مهندسان نقش فراوان مهمی در روشن نگه داشتن موتور گسترش دارا‌هستند . هر چند همگان به‌این نقش مهندسان در مملکت و بسط ایمان دارا هستند ولی احتمالا کمتر به آن پرداخته شده‌است . 

مدیریت اداره نظام مهندسی ساختمان میهن با اظهار خرسندی از حضور در توده مهندسان و علی الخصوص مهندسان عضو اداره نظام مهندسی استان تهران که در حدود ۱۰۰ هزار عضو مهندس داراست , اظهار کرد : تهران نبض مهندسی مرز و بوم و کلید مهندسی میهن است و قابلیت و امکان ندارد که ما هیچگونه تحولی را چه در میدان مهندسی چه در نظامات مهندسی و چه در شئون مهندسی با این مقدار از حقوق و دستمزد , مداقه و تاثیرگذاری داشته باشیم . 

رجبی تصریح کرد : تهران عصاره مهندسی است . مگر میگردد در محدوده ای ما بیشتراز ۱۰۰ هزار مهندس داشته باشیم و آن‌گاه تامل کنیم که‌این تعداد در جریان مهندسی مرز و بوم تاثیر ناچیزی دارا‌هستند , این غیر ممکن است . 

او با تاکید بر آنکه مهندسان تهران نقش زیاد مهمی در گسترش مرزو بوم دارا هستند , ذکر کرد : مهندسان نبض گسترش و آبادانی کشور‌ایران را در دست دارا هستند و کار های فراوانی با حضور مهندسان در مرزوبوم می بایست محقق شود . 

رجبی همینطور با پهنا احترام به شهید علی نظری , شهید حریق نشان عضو اداره نظام مهندسی استان تهران که متاسفانه در واقعه پلاسکو جان خویش را از کف داد و به شهیدشدن رسید , بیان کرد : شهید علی نظری حریق نشان دلیر مرزوبوم , آتشی بر دل زد و چراغی بر منش فروخت که یادش مدام گرامی و راهش مالامال رهرو باشد . شهید علی نظری خیر اولی شهید و خیر نهایی شهید عضو اداره نظام مهندسی خواهد بود . ما در حین دوران انقلاب اسلامی کشور‌ایران از سنگر مهندسی مسئولیت و تعهد خویش را اثبات کردیم . 

مدیریت اداره نظام مهندسی ساختمان مرزوبوم ادامه اعطا کرد : اداره نظام مهندسی مرزوبوم که تیم ای از ارگان های نظام مهندسی میهن و جامعه مهندسی است بایستی در حوزه گسترش سرزمین بایستی نظیر درختی تناور , سرسبز و پایدار باشد و این نمیشود مگر آنکه بتوانیم منزلت حقیقی را که اعتلای مهندسی است احیا کنیم و برگردانیم . 

رجبی افزود : بایستی بتوانیم سرمایه اجتماعی مهندسی را احیا کنیم و این ممکن نیست مگر این که بتوانیم عالی تاءمل , فعالیت و در اختیار گرفتن کنیم و بعد از آن بتوانیم ایجاد تفکر , ایجاد محصول مهندسی کنیم و بتوانیم با بدنه سترگ مهندسی , موجودیت و هستی و توان خویش را به صورت بقیه دستگاه ها بنمایانیم . 

او با اشاره به این که فعلا , سازمانهای نظام مهندسی ساختمان از حیطه دستگاه های دیگر زیر فشار می باشند , در توضیح عارضه ها این فشارها به اهمیت و توان ارگان های نظام مهندسی که درکل مرز و بوم گسترده شده‌است , تاکید کرد و اذعان کرد : این تمامی فشار به‌این ادله است که شما اعضای اداره نظام مهندسی استان تهران ساختار دارید , بیش از۱۰۰ هزار نفر عضو دارید . تشکیلات , نیرو و ضابطه دارید و نزدیک به ۳۰۰ شهر سرزمین شما مقر دارید . هیچ تشکیلات مهندسی و غیرمهندسی و مردمان نهادی بدین وسعت در سرزمین نداریم . 

رجبی ادامه اعطا کرد : از دید بعضی , جای اینکه این درخت تناور را تحت عنوان یک سرمایه نگاه نمایند تصور این است که‌این یک غولی است که از بطری درآمده است و همت می نمایند تا این غول را به بطری برگردانند . در حالیکه از نظر اینجانب اینگونه نیست . ارگانهای نظام مهندسی ساختمان میهن , درخت تناور و سترگی است که شاخه ها و میوه های آن هزاران مهندسی می‌باشند که در سراسر مرزوبوم گسترده گردیده اند و کار مهندسی انجام می دهند و رشته مهندسی را گرامی می دارا‌هستند . 

او تصریح کرد : حتما در اینجا ورود خوا‌هیم کرد که‌این درخت سترگ به دیده همگان بیاید و اثبات میکنیم که‌این غول نیست بلکه درخت تناوری است که با شم مسئولیت و طرح ریزی برای عمل های بدون شوخی آینده مهندسان , توان های گسترش و آبادانی را رسم می نماید . 

تشکیل اتاق تامل نیاز روز جاری اداره در تصمیم گیری

یکشنبه 29 مرداد 1396 ساعت 13:34

آزمون نظام مهندسی


در این گرد‌همایی رئیسی ( سر کردگی اداره ) با اشاره به اهمیت تشکیل اتاق تفکر در اداره اظهار داشت : اتاق اندیشه به دلیل دارا بودن ماهیت سیستمی خویش که علاوه بر کارمندان داخلی خویش , با اشخاص زبده و محقق بیرون از اداره فعالیت خویش راشروع می نماید میتواند نقش کلیدی در مهندسی کردن روند ها و ارتقا مقام دارای اهمیت اداره نظام مهندسی محسوب ‘ گردد . 


ایشان مهم ترین انگیزه تشکیل اتاق اندیشه را استفاده باصرفه از پتانسیل ها و نیروی انسانی عضو اداره در جهت ایجاد شغل و ایجاد اشتغال دانستند و اظهار داشتند : کلان نگری , خود باوری و بالندگی , علم محوری , ابتکار و خلاقیت و فرصت­یابی و فرصت­سازی از اصول و ارزش­های حاکم بر اتاق تامل است و اضطراری است برای هرچه خوب تر انجام شدن کارها روان تجمع اذهان با تخصص و گرایش های متفاوت در اتاق تامل حضور فعال داشته باشند . 


در پی نکویی یکی‌از مزایای گران بها تشکیل اتاق تامل را فضای دلخواه برای عده اندیشی و مخلوط اذهان که سبب به پردازش و محاسبه آن , که بتوان ذهن ها تاثیرگذار و اجرایی را خارج آورد دانست .  

ایشان بررسی نقاط قوت و ضعف , فرصتها و تهدیدهای داخل و برون سازمانی با مدیر راهبردی که منجر کارکشته سازی بدنه کارشناسی و نهایتا ساخت کردار بها را , استدلال موفقیت این اتاق قلمداد کردند . 


همینطور در‌پی این گردهمایی معاونین اداره بابیان نظرها و پیشنهادات خویش , تشکیل اتاق تاءمل را بستری مطلوب جهت ایجاد فرآورده های فکری اشخاص که باعث به بسط مهارتها و بهبود فرایندها است و این فرآیند را لازمه رویش و بالندگی اداره در جهت به وقوع پیوستن هدف ها خویش دانستند . 


در پایان مقرر شد حاضرین در نشست پیشنهادات خویش را جهت هر چه خوب تر برگزار شدن اتاق اندیشه به اداره ارایه دهند .

( تعداد کل: 27 )
   1       2       3       4       5       6    >>