وجود بیش تر از خیر هزار معدن در مملکت

شنبه 1 مهر 1396 ساعت 10:32

وجود بیش تر از خیر هزار معدن در مملکت

<a href="https://www.akhbarmohandesi.ir/category/test-engineering-council/test-engineering-council-news/">آزمون نظام مهندسی</a> 

گردهمایی اکتشاف معدن و فرصتهای سپرده گذاری با حضور رییس اداره نظام مهندسی معدن مرزوبوم و مدیرکل محل کار بهره‌برداری معادن کشور ایران روز جاری در اردبیل برگزار شوید . وجود بیشتراز خیر هزار معدن در مرز و بوم وجود بیش تر از خیر هزار معدن در سرزمین 

وجود بیش تر از خیر هزار معدن در مرزوبوم 


وجود بیش تر از خیر هزار معدن در مرز و بوم 

درین نشست رییس اداره نظام مهندسی مرزو بوم ازمطالعه خیر پهنه معدنی در میهن خبر بخشید و اظهار کرد : چهل و چهار پهنه هم در استان اردبیل در هم اکنون مطالعه است وبر پایه یافته های نخستین حتما یکی پهنه های معدنی که بنتیجه خواهد رسید در استان اردبیل میباشد . 


اسماعیلی ادامه بخشید : استان اردبیل یکی‌از بکرترین ناحیه ها از لحاط معدنی در مملکت است و حضور موسسه ها زبده و آمادگی آنان برای سپرده گذاری در بخش مطالعات و اکتشاف عامل بر مثبت بودن یافته ای نخستین در مطالعات بخش معدن در استان اردبیل است . 


قاسمی مدیرکل محل کار افتتاح معادن وزارت صنعت , معدن و تجارت نیز از وجود بیش تر از خیر هزار معدن در مرزوبوم خبر اعطا کرد و اذعان کرد : بیشتراز پنج هزارو هفتصد معدن فعال در میهن موجود هست ولی بدلیل بیحرکتی بازار با مشکلات فراوانی مواجه هستند . 


قاسمی افزود : افتتاح از معادن فلزی در اردبیل بدلیل فرآوری در محل معدن قادر است سرمایه گذاران را بسمت اردبیل جذب نماید و درآمد مطلوب و اشتغال استوار را در استان مهیا کند . 


دراین گرد هم آیی استاندار اردبیل نیز با اشاره به قابلیتهای استان در مسئله معادن اعلام کرد : متاسفانه در پیشین فعالیتهای اکتشافی و سپرده گذاری چشمگیری در بخش معدن در استان انجام نشده و علی رغم وجود امکان بخش معدن سهم خیلی ناچیزی در اقتصاد و اشتغال استان داراست . 


خدابخش افزود : بعد از مهاجرت رییس جمهور به اردبیل در سال نود وسه اقدامات اکتشافی در پهنه های متفاوت در استان استارت شوید و در مطالعات انجام یافته وجود معادن باارزش در راءس و جنوب استان مشخص و معلوم شده و آرزو می رود با آخری شدن مطالعات در این باره شاهد سپرده گذاری بیشتر بخش محرمانه در بخش معدن و اشتغال جوان ها در این باره باشیم . 

وی تیتر کرد : فعالیت مطالعات در بخش معدن هزینه و وقتگیر است ولی موسسات دارای اعتبار مملکت با کارایی در چهار پهنه در هم اکنون مطالعه می باشند و آرزو می رود با کشف معادن فلزات در استان و سپرده گذاری در بخش استخراج و فرآوری این مواد سهم معدن در اقتصاد استان فراتر رفته و مورد برای شکوفایی اقتصاد استان آماده گردد . 


علتی رییس اداره صنعت , معدن و تجارت استان اردبیل هم ضمن تقدیر از نیز کاری اداره ها و اداره ها دارای ربط راجع به وا گذاری پهنه ها جهت مطالعه و انجام کارها اکتشافی تصریح کرد : بیشتر معادن فعال در استان در بخش معادن کم قیمت و عمدتا مصالح ساختمانی است و در صورت پاسخ دادن مطالعات در۴ پهنه معدنی در استان شاهد جهش مطلوب در مورد معدن در استان خوا هیم بود . 


رئیس اکتشاف اداره توسعه و گسترش و تجدید بنا معادن و صنعت های معدنی جمهوری اسلامی ایران که اجرا کننده طرح اکتشاف پهنه قزل اوزن می‌باشد درین نشست تیتر کرد : مراحل مطالعه در بخش معدن و کارها اکتشاف بطور میانگین در عالم ۵ تا ۸ سال زمان واجب داردو ما در سه سال قبل دستاوردهای عالی و خروجی مثبتی از مطالعات در‌این پهنه داشتیم و امید‌وار‌یم مطالعات تا دو سال آتی آخرین شده و شاهد استخراج از این پهنه باشیم . 


اصغر زاده ادامه اعطا کرد : با دقت به وجود قیمت افزوده بالا در معادن فلزات شرکت های سرمایه گذار با تمایل مضاعف در‌این حوزه حضور پیدا می‌کنند و با کامل شدن زنجیره ساخت این بخش می‌تواند به موتور محرک اقتصاد ناحیه تبدیل گردد . 


در خاتمه این مراسم از تنی چند از فعالین حوزه معدن در استان اردبیل تجلیل شوید .

<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3126.6807791454203!2d47.67706561553423!3d38.402629383560175!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x401842da23955c23%3A0x3944b889f2b45f1c!2z2b7Yp9uM2q_Yp9mHINiu2KjYsduMINiq2K3ZhNuM2YTbjCDZhti42KfZhSDZhdmH2YbYr9iz24w!5e0!3m2!1sen!2sir!4v1503767332908" width="600" height="450" frameborder="0" style="border:0" allowfullscreen></iframe>

نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.