جای جوش را چه‌گونه معالجه کنیم؟!

سه‌شنبه 4 مهر 1396 ساعت 09:59

جای جوش را به چه شکل معالجه کنیم؟

<a href="https://ar.drazarnoush.com">تجمیل الانف</a>! 

اکرم السادت اطیابی در رابطه شیوه های رفع فرورفتگی‌های پوست در اثر پیدایش جوش و راههای برطرف کردن جوش‌هایی که زیرپوست ما‌نده است , اظهار داشت : برای برطرف کردن جوش‌هایی که زیرپوست باقیمانده است , همینطور برطرف کردن 


برجستگی‌های محکم و دردناک تدبیرها درمانی خاصی بایستی انجام اعطا کرد . به گفته او چنین اشخاص هر روز صبح , 20 دقیقه بخور آب‌جوش دهند و ضمادی که از ترکیب کوبیده گشنیز نو و سرکه را به مقطع 15 دقیقه روی پوست بگذارند . این کارشناس طب سنتی افزود : 


جای جوش را چه گونه معالجه کنیم؟! 


شب‌ها بعداز بیست دقیقه بخور آبجوش , پوست را با روغن گل سرخ چرب نمایند و با نوک انگشتان یک دقیقه ماساژ ملایم دهند و بخوابند . اطیابی ادامه اعطا کرد : برای بهبود فرورفتگی پوست , بایستی پوست را مرطوب نگه دارا هستند , می توانند هر ساعت , یکبار صورت را با آب سرد 


بشویند یا این که به وسیله افشانه , پاره ای آب سرد به طور بپاشند . او بیش تر کرد : شب‌ ها هنگام خواب مخلوطی از گل ختمی , تُرمِس ( یک گونه گیاه در طب سنتی ) و تخم خربزه ( تمامی را مضاعف قابل انعطاف آسیاب نمایند و از الک آردی عبور دهند ) و با یه خرده شیر خمیر نمایند 


جای جوش را چه‌گونه معالجه کنیم؟! 


و بمالند و بخوابند . این کارشناس پوست ادامه اعطا کرد : صبح با آب گرمی که یک قاشق روغن کنجد در آن حل کردید , صورت تان را بشویید . آن گاه با گوش منزه کن , از مرهم سقز روی گودی‌ها بمالید . نیم ساعت بعد از آن , آن را با دستمال کاغذی پاک فرمائید 


و به به عبارتی ترتیب مرهم مصطکی ( یک گیاه که برای از بین بردن جای جوش استفاده میگردد ) به موضع بمالید . در صورت لزوم می توانید بعداز نیم ساعت , مرهم مصطکی را هم با دستمال منزه نمائید , ولی موضع را نباید بشویید .<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3215.807387193495!2d59.57782241480433!3d36.29272318005622!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3f6c916e8c2f5d65%3A0x4b36b2ccd776a6c9!2z2KzYsdin2K0g2b7ZhNin2LPYqtuM2qkg2K_aqdiq2LEg2KfZhNmH2KfZhSDYotiw2LHZhtmI2LQ!5e0!3m2!1sen!2sfr!4v1504509134023" width="600" height="450" frameborder="0" style="border:0" allowfullscreen></iframe>

نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.