رده تیم ‌های تخصصی اداره نظام مهندسی ساختمان

چهارشنبه 5 مهر 1396 ساعت 10:58

رده تیم ‌های تخصصی اداره نظام مهندسی ساختمان

<a href="https://www.akhbarmohandesi.ir/category/test-engineering-council/test-engineering-council-news/">آزمون نظام مهندسی</a> 

گروه‌ های تخصصی ۷ فن , مبتنی بر ماده هفتاد و هفت آئین‌ طومار اجرایی ضابطه نظام مهندسی و در اختیار گرفتن ساختمان وظیفه هایی به شرح زیر بعهده‌ دارا هستند : رده تیم ‌های تخصصی اداره نظام مهندسی ساختمان مقام مجموعه ‌های تخصصی اداره نظام مهندسی ساختمان 

اداره نظام مهندسی ساختمان 


منزلت تیم ‌های تخصصی اداره نظام مهندسی ساختمان 

۱ - کارها تخصصی مربوط به فن خویش را در گردهمایی های مجموعه طرح و مورد مشاجره بررسی و حل‌ وفصل قرار داده و نظریات و سفارش های خویش را برای نظام مهندسی ساختمان استان ارسال کنند . 

۲ - ارائه سفارش های حتمی در زمینه ی طریق ارتقا مقداری ‌و کیفی تراز مهارت‌ های تخصصی , پروسه های تحلیل بسیار و نیز چنین چک سرویس ها مهندسی به هیئت‌ مدیره . 

۳ - نیز کاری با دیگر گروه‌ های تخصصی هفت گانه اداره استان در سمت زمینه های مشترک . 

۴ - توصیه برنامه‌وبودجه سالیانه مجموعه تخصصی و همینطور ارائه گزارش تلاش در پایان هر فصل به هیئت‌مدیره . 

۵ - تشکیل گرد هم آیی های هماهنگی و برنامه‌ ریزی همایش ‌های تخصصی مطابق برنامه ‌و میزان دارایی تیم در ارائه سرویس ها مشاوره‌ای به درخواست کنندگان , ارتقا علم تخصصی و فنی جوارح و باخبر نمودن آن‌ ها بضوابط و ضوابط رسمی با هماهنگی اداره . 

۶ - سفارش تشکیل کمیته ‌های کارشناسی موردنیاز هر مجموعه بر حسب ضرورت به اداره . 

۷ - تهیه و تنظیم ویژگی ها فنی و مقررات اجرایی تخصصی با روی کرد فناوری‌ های تازه در صنعت ساختمان و صرفه‌ جویی در مصرف انرژی و ارائه آن به اداره . 

۸ - ارائه سفارش های ضروری در سمت گرداوری و تصحیح ضوابط ملی ساختمان . 

۹ - رابطه و نیز کاری با انجمن‌ های صنفی و حوزه‌های تخصصی با هماهنگی اداره . 

۱۰ - ‌هر مدل وظیفه دیگری که به ‌موجب ضابطه و آیین ‌نامه اجرایی و بقیه قوانین مربوط , به ثبت هیئت مدیره رسد .<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3126.6807791454203!2d47.67706561553423!3d38.402629383560175!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x401842da23955c23%3A0x3944b889f2b45f1c!2z2b7Yp9uM2q_Yp9mHINiu2KjYsduMINiq2K3ZhNuM2YTbjCDZhti42KfZhSDZhdmH2YbYr9iz24w!5e0!3m2!1sen!2sir!4v1503767332908" width="600" height="450" frameborder="0" style="border:0" allowfullscreen></iframe>

نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.