اجرای برنامه های شیوه بردی نظام مهندسی ساختمان استان مازندارن

سه‌شنبه 11 مهر 1396 ساعت 13:29

اجرای برنامه های روش بردی نظام مهندسی ساختمان استان مازندارن از بیست و هفتم خردادماه

<a href="https://www.akhbarmohandesi.ir/category/test-engineering-council/test-engineering-council-news/">آزمون نظام مهندسی</a> 

رئیس نظام مهندسی ساختمان استان مازندارن از اجرای سیستم هوشمند ارجاع محاسبه , تعرفه تازه سرویس ها مهندسی اداره و اجرای همگی عملیات ساختمانی به وسیله مجریان خبرداد . اجرای برنامه های منش بردی نظام مهندسی ساختمان استان مازندارن اجرای برنامه های شیوه بردی نظام مهندسی ساختمان استان مازندارن 

اداره نظام مهندسی ساختمان مازندران 


اجرای برنامه های راه و روش بردی نظام مهندسی ساختمان استان مازندارن مهران مجال در اولیه نشست هم فکری با روسای تازه دفترها نمایندگی استان با اشاره بحدود اختیارات و چارچوب وظیفه‌های روسای دفترها نمایندگی اذعان کرد : با دقت به تغییر تحول فضای کاری در اداره و انتظارات و مطالبات جامعه مهندسی , بایستی قانونمداری و مردمداری در راءس فعالیتها قرار گیرد . 

مجال با اشاره بدین اینکه دفاترنمایندگی در خط مقدم اداره عمل دارا‌هستند ذکر کرد : هیأت رئیسه و پرسنل دفترها با اعتنا به رابطه کاری قربت که با مراجعین و مهندسین دارا‌هستند , چالشها و مشکلات را شناسایی و نیز راه و روش با منش عمل و سفارش بسازمان منعکس نمایند . 

او در بخش دیگری از سخنان خویش به برنامه های پیش روی اداره اشاره کرد و ادامه بخشید : اجرای سیستم هوشمند ارجاع تحلیل از برنامه های در دست اجرای اداره است که از هفته آتی بصورت آزمایشی در یک‌سری شهر اجرا خواهد شد و بعداز اخذ بازخوردها در سطح آن‌گاه در همه شهرهای استان اجرایی می‌شود . 


اداره نظام مهندسی ساختمان استان مازندرانبا اشاره به اجرایی شدن تعرفه تازه سرویس ها مهندسی از بیست و هفتم خرداد افزود : تمام پروژه هایی که تا تا قبل از این مورخ در کنسولگری ثبت گردد با روش و تعرفه سیستم قبل مدیر خواهد شد . 

زمان تصریح کرد : مهندسان اجرا کننده هم که بصورت دستمزدی در ساخت و سازها کار داشتند از بیست و هفتم خردادماه به یکی ۳ روش رئیس عهد و پیمان , دستمزدی با مصالح و دستمزدی سوای مصالح بفعالیت خواهند پرداخت . 

او با اشاره به در دست اجرا بودن اپلیکیشن گزارش نویسی تیتر کرد : با دقت بضرورت ارسال بموقع گزارشات سطح ای پروژه های زیر تحلیل و اجرای مهندسین در مقاطع وقتی متناسب با ترقی عملیات ساختمانی , اجرای این اپلیکیشن در فرمان عمل اداره جای دارد و این قابلیت آماده میگردد که مهندسین با ثبت گزارش خویش در سامانه , مورد ها فورا بمرجع صادر شدن پروانه ساختمان و اداره نظام مهندسی ساختمان استان اعلام گردد و به این ترتیب واحد در دست گرفتن و تحلیل محل کار در جریان تمام پروژه ها قرار می‌گیرد . 


او اظهار کرد : همه قابل انعطاف افزارها از روش نرم افزار تلفن همراه قابل دسترس بوده و با نصب اپلیکیشن , جوارح به تمامی داده ها حقوقی و صنفی دسترسی خواهند داشت . 

اجرای سیستم ارجاع تحلیل درسمت برقرای عدالت در عرضه و تقاضای فعالیت 

به دنبال این گرد هم آیی کامران حسن زاده نایب مدیر اولیه اداره نظام مهندسی ساختمان استان مازندران اعلام کرد : سیستم ارجاع هوشمند تحلیل به جهت اجرای زمینه ارجاع عمل مطلوب و عادلانه در مبحث دوم ضوابط ملی ساختمان و برقراری عدالت در عرضه و تقاضای عمل پیاده سازی شوید . 

حسن زاده با اشاره به روی کرد اداره در مکانیزه کردن فرایندهای اداری سرویس ها مهندسی بیان کرد : با اجرای اپلیکیشن گزارش نویسی اکثری از گرفتاری های مهندسین که بدلیل عواقب ناشی از عدم ارائه به موقع گزارش ناشی می‌شد مرتفع خواهد شد و هر زمانیکه بازدید صورت گرفت گزارش ذی‌ربط از روش اپلیکیشن قابل ارائه بدفاتر نمایندگی و مراجع صادر شدن پروانه است . 

او با اشاره بدین اینکه در دست گرفتن و بررسی بر ساخت و ساز وظیفه اساسی اداره است افزود : بمنظور ارتقاء کیفیت ساخت و ساز و ارتقا در دست گرفتن و تحلیل , پیاده سازی اپلیکیشن در دست گرفتن و محاسبه در امر عمل قراردارد . 

تمدید مهلت ارائه خوداظهاری سازندگان حقیقی و واقعی و حقوقی تا سی و یکم خرداد ماه 

به‌دنبال علی محمدنیا نایب مدیر دوم نظام مهندسی ساختمان استان مازندران با اشاره به اقدامات کمیسیون مجریان و مصوبات هیأت مدیره اداره در ارتقا بستر فعالیت مجریان اظهار داشت : بمنظور اجرای هر چه با جزییات بیشتر ضوابط ملی ساختمان و ارتقاء بستر فعالیت برای مجریان با الزام بعقد قرارداد تا پایان عملیات و ترقی ۱۰۰ درصد , بستر عمل بیشتراز دو برابر شده‌است . 

محمدنیا تیتر کرد : طبق مصوبه گذشته قرارداد مجریان تا ۴۵٫۵ درصد ترقی فیزیکی پروژه بوده که بموجب مصوبه هیأت مدیره این قرارداد تا اتمام بی نقص عملیات ساختمانی و ترقی ۱۰۰ درصد می‌باشد . 

وی با اشاره به اشتغال بعضا از مهندسین اجرا کننده مشغول به کار در اداره ها و ارگانها خاطر نشان کرد : حسب ابلاغیه اداره راجع‌به خوداظهاری سازندگان واقعی و حقوقی مقرر بود مهندسین اجرا کننده صفحه های خویش اظهاری جهت مشخص و معلوم شدن پایانی موقعیت سابقه بیمه ای خویش را تا پانزدهم خردادماه بسازمان ارائه دهند که‌این زمان تا پایان خردادماه تمدید شد و مقتصی است اظهارنامه ها بصورت حقیقی کامل شدن و بسازمان ارائه شوید و در صورت عدم ارائه , پوشه ذی‌ربط در سامانه بسته خواهد شد . 

مهلت کامل شدن فرم وکالت در همه پرسی بازرسین از بیست و هفتم لغایت سی و یکم خرداد ماه 

سودابه مهری دبیر اداره نظام مهندسی ساختمان مازندران نیز به دنبال این گردهمایی به برگزاری همه پرسی بازرسین اداره اشاره نمود و اظهار داشت : مجمع همگانی فوق العاده نوبت اولیه نظام مهندسی ساختمان استان مازندران , با فرمان عمل همه پرسی بازرسین اداره روز ۵ روز شنبه هشتم تیرماه در محل ستاد اداره برگزار میگردد . 

مهری ادامه بخشید : به نسبت دادن ماده پنجاه ودو آیین طومار اجرائی ضابطه نظام مهندسی و در اختیار گرفتن ساختمان مقرر شد اعضایی که مایل به ارائه وکالت در همه پرسی میباشند از بیست و هفتم تا سی و یکم خرداد به دفترها نمایندگی شهر ذی‌ربط مراجعه و نسبت بموضوع مبادرت نمایند . 

او با اشاره به روند تشکیل کمیته های تخصصی در دفتر ها تاکید کرد : مقرر است هر مورد از دفتر ها فراخوان عضویت در کمیته های تخصصی را اعلام نمایند و با معرفی اعضای داوطلب به هیأت مدیره اداره و بررسی رزومه کاری داوطلبین , جوارح بخشی جهت کمیته های دفتر ها معلوم خواهند شد . 

مهری با اشاره به مصوبه هشتاد و یکمین نشست هیأت مدیره اداره در مسئله مدل بندی شهرها از نگاه معماری و تغییرات مدل بندی شهرها ادامه اعطا کرد : این مصوبه به طور همزمان با اجرایی شدن تعرفه سرویس ها مهندسی از بیست و هفتم خردادماه اجرایی خواهد شد . 

مازندران پیشرو در حوزه بیمه مسئولیت 

احمدرضا گران خزانه دار نظام مهندسی ساختمان مازندران درین گردهمایی با اشاره به مخلوط هیأت رئیسه دفترها بصورت مدیر , نایب مدیریت و دبیر مطابق آئین طومار دفاترنمایندگی اعلام کرد : حسب دین طومار مالی , مدیران اجرایی در دفتر ها با اعتنا بسوابق و ارتباطی که با بخش های اصلی داشنتد بعنوان دلیل خزانه دار تعیین تعیین شدند . 

گران با اشاره به مصوبه مجمع همگانی اداره در رابطه با کمیته های فنی دفترها مطرح کرد : بر طبق مصوبات این مجمع با اعتنا به دسته بندی شهرها تعداد گروههای فنی معلوم شد و با لحاظ به این‌که در دست گرفتن آنالیز رسالت اداره است تعداد گروههای فنی ارتقاء یافت و تعدادی شهر ازجمله بابلسر , نوشهر , چالوس , تنکابن و رامسر با اعتنا بدین اینکه از نگاه میزان دارایی مالی بخشی از دفترها رتبه ۳ بودند البته به حیث تشکیلات کمیته فنی افزایش پیدا کردند . 

او با اشاره به بیمه مسئولیت اداره تاکید کرد : در حوزه بیمه مسئولیت اداره پیشرویی هستیم به طوریکه این بیمه در بالاترین تراز و شاخصها از دید مساله رسمی و مالی انجام یافته و نیاز نیست هیچیک از مهندسین و کارفرمایان بیمه متمم و تکمیلی داشته باشند و در واقع بالاتر از مبحث دوم قرارداد با بیمه کشور‌ایران انعقاد شوید . 

در‌پی این گردهمایی هر مورد از رئیسان دفترها نمایندگی استان به ارائه ایده ها و پیشنهادات خویش درباره‌ی برنامه های دفترها و اداره پرداختند .<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3126.6807791454203!2d47.67706561553423!3d38.402629383560175!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x401842da23955c23%3A0x3944b889f2b45f1c!2z2b7Yp9uM2q_Yp9mHINiu2KjYsduMINiq2K3ZhNuM2YTbjCDZhti42KfZhSDZhdmH2YbYr9iz24w!5e0!3m2!1sen!2sir!4v1503767332908" width="600" height="450" frameborder="0" style="border:0" allowfullscreen></iframe>

نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.