مقررات مرتبط با چک و اجرای ساختمان می بایست تصحیح گردند

دوشنبه 16 مرداد 1396 ساعت 12:22
محمود مصدق اذعان کرد : مهندس حسن قربانخواه سر گروهی اداره نظام مهندسی استان تهران در جلسه بررسی ضوابط و دین طومار های جانور در رابطه با افراد حقوقی صنعت ساختمان در این زمینه خاطرنشان کرد : مسایل و مشکلاتی که در حوزه افراد حقیقی و واقعی و حقوقی داریم نمیتواند دوام داشته باشد لذا برای برون رفت از این حالت بایستی فکری مهم و سازمانی گردد و کلیه تلاش کنند الان را تغییر و تحول دهند . 
وی از دین طومار مرتبط با اجرای ساختمان بعنوان یک کدام از ایرادهای بزرگ رسمی یاد کرد و اظهار‌کرد : اکنون هر کسی از هر صنفی اذن داراست ساختمان بسازد بجز مهندسین . 
وی با اشاره به ماده چهار ضابطه نظام مهندسی ادامه بخشید : روشی که تا به هم اکنون در گزینش صلاحیت افراد حقوقی مورد استفاده قرار گرفته حتما صحیح نیست و بایستی تصحیح گردد . 
او خواهان تجدید حیث و تصحیح دین طومار مربوط بصدور پروانه ساختمان شد و افزود : سال پیش هشت هزار و ششصد فعالیت ارجاع دادیم در حالیکه تنها پانزده هزار نیروی حقیقی وواقعی در‌این حوزه موجود است . همین مقایسه نشان می دهد چقدر نیروی ما بدون شغل ما‌نده است . 
صادر شدن بخش طومار های رفتار الساعه را متوقف فرمائید

آزمون نظام مهندسی

دوشنبه 2 مرداد 1396 ساعت 14:02

به نقل از دریافتی شنبه ایرنا , شهرام کوسه غراوی در مراسم روز مهندس در گرگان همینطور اظهار داشت که برای ارتقای فرایند عمل نظام مهندسی در استان گلستان نیاز به همدلی و همرنگی بیشتر است . 

او که عضو هیات مدیره اداره نظام مهندسی ساختمان گلستان است , بیشتر کرد : این همدلی منجر می‌شود که اعتماد مردمان به مهندسین ارتقاء یابد . 

روز پنجم اسفند ماه تحت عنوان روز مهندس نامگذاری شده‌است . 


*پروانه اشتغال 3807 مهندس ساختمان گلستان 

مدیریت کل روش و شهرسازی گلستان هم با تکریم خواجه نصیرالدین طوسی و شادباش روز مهندس , اظهار‌کرد : سه هزار و 807 نفر از اعضای اداره نظام مهندسی ساختمان استان دارنده پروانه اشتغال به کار بوده و 4 هزار و 790 نفر دارنده کارت عضویت می باشند . 

ابراهیم خوش‌یمن گام مجموع اعضای اداره نظام مهندسی ساختمان استان را 8 هزار و 168 نفر بیان کرد و افزود : اداره نظام کاردانی گلستان نیز 2هزار و 118 عضو دارااست که 691 نفر آن‌ها دارنده پروانه اشتغال به کار و یکهزار و 459 نفر فارغ از پروانه می‌باشند . 

به گفته او ; اولی زمان هیات مدیره اداره نظام مهندسی ساختمان استان در سال 78 صورت گرفت و نیز در حال حاضر 16 دفتر کار و نمایندگی در شهرستان های گلستان کار می نمایند . 

او ; مهندسان را پرچمدار تعهد و مسئولیت های اجتماعی در جامعه دانست و اظهار کرد : مسئولیت های ماهر مهندسین در عمران و آبادانی شهرها نقش مهمی داراست . 


* ارتقاء صادر شدن پروانه های ساختمانی در گلستان 

نائب رئیس هماهنگی کارها عمرانی استانداری گلستان هم از ارتقاء آمار پروانه های صادره در 9 ماهه نخستین این سال در مقایسه با مقطع شبیه پارسال خبر اعطا کرد و خاطرنشان کرد : تعداد پروانه های صادره در بخش مهندسی ساختمان در سال قبلی 921 مورد و در امسال حدود 2 هزار پروانه بوده است . 

رضا مروتی ادامه بخشید : متراژ پروانه های صادره نیز در حوزه مساحت 18 درصد و در بخش زیربنا و واحدهای درست شده 132 درصد رویش داشته , البته برای ارتقا آن نیاز به کارایی بیشتری است . 

او ; ارتقای زمان های آموزشی , امضای تفاهم طومار های کاری برای جبران معضلات خدماتی , جراحت شناسی ساخت و سازهای غیرمجاز و اعزام نیروی مهندسی به ترکمنستان طی رایزنی با سفیر این مرزو بوم را اعم از اقدامات این زمان هیات مدیره اداره نظام مهندسی ساختمان استان خاطرنشان کرد . 

در‌این مراسم از کتاب ایمنی با زمینه اشاعه ضوابط ملی و ایمنی و حفاظت اجرای کار پرده برداری , و از روسای دیرین اداره نظام مهندسی ساختمان گلستان نیز قدر دانی شد .

آزمون نظام مهندسی